Onze school

Op De Ommezwaai bieden we speciaal onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd die extra gedragsondersteuning nodig hebben. Onze leerlingen hebben cognitieve en andere kwaliteiten en stromen uit naar diplomagericht vervolgonderwijs. Daarnaast laten onze leerlingen gedrag zien waarvan de betekenis vaak niet op het eerste gezicht duidelijk is. Moeilijk verstaanbaar gedrag noemen we dat. Als team zetten wij ons in om dit gedrag te verstaan.

Onze school in het kort

We richten ons op leerlingen met cognitieve mogelijkheden en veel kwaliteiten, naast forse belemmeringen in hun gedrag. De belemmeringen zijn merkbaar in het gedrag naar anderen en in hun taak-werkhouding. We werken vanuit een professionele relatie met leerlingen en bieden ze voorspelbaarheid en structuur. Onze insteek is dat we juist letten op wat wel goed gaat. In elke groep hangt een bord met daarop een beloningssysteem waarop te zien is wat er allemaal goed gaat. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen. Een kwaliteit van veel van onze leerlingen is hun energie. We bieden veel mogelijkheden tot sport en bewegen. We mogen ons een gezonde school noemen met aandacht voor gezond eten en bewegen. Hiertoe werken we samen met Special Heroes en Healthy Heroes.

Leerlingen, ouders en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. We zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

De Ommezwaai heeft:

  • ongeveer 120 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar
  • 10 à 11 groepen van gemiddeld 12 leerlingen
  • ruim 50 medewerkers
  • een onderwijszorgarrangement genaamd het Interventietraject

Onze visie

We helpen leerlingen om zich te ontwikkelen tot aardige, vaardige en waardige mensen. Elke dag zoeken we nieuwe kansen om leerlingen te begeleiden en uit te dagen. Zo zorgen we voor een positieve wending in hun leerproces.

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.