Onze partners

Elk kind zo goed mogelijk begeleiden, zodat hij of zij het beste uit zichzelf kan halen. Daar werken we elke dag aan. Samen. Samen met anderen en op verschillende manieren. Omdat samenwerking leidt tot nog beter onderwijs. 

Samen met leerlingen en ouders 

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. 

Met leerlingen en ouders

Samen met partners en omgeving

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband.

Met partners en omgeving

Samen met collega's 

Onze school maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. Dit is een stichting van 30 scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. 

Met collega's