Ons onderwijs

 

Voor wie is ons speciaal onderwijs?

Leerlingen op De Ommezwaai zijn 4 tot en met 13 jaar. Zij hebben een normaal tot hoog IQ (80-130) en complexe gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen. Wij noemen dit gedrag (zeer) moeilijk verstaanbaar. Het zeer moeilijk verstaanbare gedrag van onze leerlingen willen wij verstaan

Aardig, vaardig en waardig

Onze naam laat zien waar wij als school voor staan: wij geven een positieve wending aan het onderwijsleerproces van elke leerling. Onze leerlingen ontwikkelen niet alleen hun kennis, maar ook hun persoon en sociaal-emotionele vaardigheden. De kwaliteiten van onze leerlingen, daar gaan wij vanuit. We zetten ons vol enthousiasme in om hun leerproces positief te beïnvloeden. Elke dag zoeken we nieuwe kansen om leerlingen uit te dagen en te begeleiden. Met als doel: ontplooiing tot aardige, vaardige en waardige mensen.

Enthousiast en doelgericht

Medewerkers van De Ommezwaai zijn deskundig, enthousiast en doelgericht, en hebben durf en doorzettingsvermogen en delen hun ervaringen als team. We bieden duidelijkheid, veiligheid en structuur vanuit een warm pedagogisch klimaat. De twee pijlers van onze pedagogische aanpak zijn de (professionele)relatie en de structuur.

Leraren en begeleiders zijn altijd dicht bij leerlingen: geen kind loopt zomaar ongezien door school.

In ons onderwijs streven we zo veel mogelijk de doelen van het reguliere onderwijs na. Daarnaast besteden we specifieke aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag en de leerwerkhouding van onze leerlingen. Dit alles doen we in een onderwijsprogramma dat we hebben afgestemd op het niveau van de leerlingen.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt leerroute 5, 6 en 7 met het bijbehorend uitstroomprofiel diplomagericht voortgezet (speciaal) onderwijs; vmbo, havo, vwo. Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw kind op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.
Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Op De Ommezwaai hebben wij hier inmiddels een start mee gemaakt.