Ons onderwijs

In ons onderwijs streven we zo veel mogelijk de doelen van het reguliere onderwijs na. Daarnaast besteden we specifieke aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedrag en de leer-werkhouding van onze leerlingen. Dit alles doen we in een onderwijsprogramma dat we hebben afgestemd op het niveau van de leerlingen.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. 

Sport en cultuur

Bewegen is gezond. Dat stimuleren we dan ook. Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs. Zwemles bieden we aan voor de leerlingen van leerjaar 4 en 5. Leerlingen bewegen op vaste momenten in de week en krijgen sportieve uitdagingen. Samen plezier hebben staat centraal. In maart 2022 zijn we uitgeroepen tot de op een na sportiefste so-school van Nederland! We willen ook dat leerlingen zich op cultureel gebied ontwikkelen. We bieden verschillende creatieve vakken aan. En gaan bijvoorbeeld naar een theatervoorstelling of het museum in het kader van Pr8cultuur.

Leren Leren

Onze leerlingen hebben door hun problematiek veel moeite met werkhoudingsaspecten zoals plannen, doorwerken en omgaan met uitgestelde aandacht. Daarom hebben we een tweedeling in de leerlijn gemaakt. Een leerlijn is gericht op leerlingen die uitstromen naar het vmbo basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg. De andere leerlijn is gericht op leerlingen die uitstromen naar vmbo theoretische leerweg of havo. Alle leerlingen oefenen deze vaardigheden in lessituaties.