Praktisch

Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Geregeld contact en heldere afspraken zijn dan belangrijk. Lees hier meer over lestijden, vakanties, ziekmelden, ouderbijdrage en meer. 

Rooster en vakantie 

De schooltijden zijn van 8.45 uur tot 14.15 uur.

Bekijk het rooster

Ziek melden 

Kan uw kind niet naar school komen? Bel vóór 8.45 uur naar school. We zijn bereikbaar op    02636 53 100.

Om zelf te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Doet u dat zelf? 

Niet vergeten