Werken bij De Ommezwaai

Op De Ommezwaai bieden we speciaal onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd die extra gedragsondersteuning nodig hebben. Onze leerlingen hebben veel cognitieve en andere kwaliteiten en stromen uit naar diplomagericht vervolgonderwijs. Daarnaast laten onze leerlingen gedrag zien waarvan de betekenis vaak niet op het eerste gezicht duidelijk is. Moeilijk verstaanbaar gedrag noemen we dat.

Ons onderwijs

De leerlingen van De Ommezwaai krijgen les in jaarklassen. Gemiddeld bestaat een groep uit 13 leerlingen, dat zijn overwegend jongens. In totaal zijn er 15 groepen en voor bijna elk leerjaar is er een parallelgroep. Elke groep heeft een vaste leraar en daarbij delen (parallel)groepen een onderwijsassistent. We werken op basis van het expliciete directe instructiemodel.
De leerlingen bij ons op school zijn allemaal gestart in het regulier onderwijs waar het niet goed met hen ging. Mede hierdoor is er veel wantrouwen en hebben leerlingen soms een pantser opgetrokken. Een goede relatie opbouwen is niet vanzelfsprekend. Daar besteden we dus veel aandacht aan. Het is nodig om dan verder te kijken dan het gedrag dat je ziet. De leerlingen oefenen ook met aardig, vaardig en waardig gedrag, zodat ze goed kunnen functioneren in de maatschappij.

Wat houdt werken bij ons in

Wanneer je ’s ochtends binnenkomt in ons nieuwe schoolgebouw start je de dag op met collega’s. Er is aandacht voor hoe iedereen erbij zit en wat je nodig hebt vandaag. Naar jezelf kijken en reflecteren is een vast onderdeel van je werk. Hierdoor blijf je stevig in je schoenen staan. Dat hebben de leerlingen van jou nodig.

Eenmaal in je klas heb je alle aandacht voor de leerlingen. Je zorgt voor voldoende ontspanning en beweging zodat jouw leerlingen hun energie kwijt kunnen, om vervolgens weer geconcentreerd te werken. Deze balans houd je voortdurend in het oog.

Wanneer een leerling niet lekker in zijn vel zit, of als er irritaties zijn in de groep, probeer jij te achterhalen wat er speelt. Je gaat er altijd vanuit dat het gedrag dat je ziet niet het hele verhaal vertelt.

Naast je lesprogramma help je leerlingen met het reguleren van hun emoties. Dit doe je het liefst proactief, zodat je frustratie voorkomt. Maar leerlingen kunnen ook even naar de achterwacht of het interventietraject zoals we dat noemen, voor individuele begeleiding om dan later weer in de klas terug te keren.

Soms gaat het er pittig aan toe. De leerlingen doen vaak niet meteen wat je vraagt. Maar je ziet ook dat leerlingen heel begripvol zijn naar elkaar als een ander het moeilijk heeft. Die dynamiek in de klas maakt jouw werk leuk. En dynamiek is er genoeg, want gedurende het hele schooljaar stromen er weer nieuwe leerlingen in. De omgang met elkaar blijft daarom het hele jaar een belangrijk thema.

Voordat je naar huis gaat, neem je met collega’s de dag weer door. Als je nog ergens mee zit, los je dat op school samen op. Zo kun je rustig naar huis en ook de volgende dag weer met plezier aan de slag.

Het team

Bij ons werken leraren, onderwijsassistenten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en andere professionals samen aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. Het team is professioneel en legt de lat hoog. Ook relativeren hoort erbij. We lachen veel. En misschien wel het belangrijkste, in het team is grote bereidheid om elkaar te helpen.

Onze kernwaarden staan perfect voor hoe we werken en wat we van elkaar verwachten. Durf, omdat je verder moet kijken dan het pittige gedrag. Doorzettingsvermogen, omdat je niet wegloopt als het tegenzit. Doelgericht, omdat we scherp in het oog houden waar we onze leerlingen op voorbereiden. Deskundig, omdat je naast uitstekende didactische kwaliteiten ook naar jezelf kijkt en daarvan leert. En deelgenoot, omdat we dit werk altijd samen doen.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 25 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Vacatures

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.