Schoolgids

In deze schoolgids leest u de belangrijkste informatie voor dit schooljaar. Naast allerlei praktische informatie, zoals schooltijden, contactgegevens en vrije dagen, vindt u ook informatie over de inhoud van ons onderwijs en de wijze waarop wij ons onderwijs organiseren. U krijgt hiermee een beeld van wat u van ons kunt verwachten.

Een professioneel en enthousiast multidisciplinair team staat elke dag klaar om uw kind nieuwe kansen te bieden en met hem aan het werk te gaan. Medewerkers met durf, doorzettingsvermogen, doelgerichtheid en deskundigheid. We hopen om samen met u dit schooljaar de ommezwaai voor uw kind te bewerkstelligen!

Schoolgids 2024 - 2025