Rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2023-2024 is maandag 28 augustus 2023. Onze leerlingen moeten minimaal 945 onderwijsuren per jaar volgen. Daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.45 uur tot 14.15 uur. Leerlingen kunnen vanaf 8.30 uur in de klas terecht. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

De leerlingen hebben in de ochtend een kwartier fruitpauze en gaan ervoor of erna een kwartier buiten spelen. In de middag eten zij hun brood en spelen nog een kwartier buiten. Op het schoolplein is altijd toezicht.

 

 

Vakanties schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie
14 t/m 22 oktober
Kerstvakantie
22 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie
10 t/m 18 februari
Goede Vrijdag en Pasen
29 maart t/m 2 april
Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaart)
27 april t/m 12 mei
Pinksteren
19 en 20 mei
Zomervakantie
6 juli t/m 18 augustus

Studiedagen

Maandag 25 september 2023
Vrijdag 17 november 2023
Woensdag 6 december 2023
Maandag 29 januari 2024
Vrijdag 22 maart 2024
Dinsdag 21 mei 2024
Vrijdag 14 juni 2024

Tijdens de studiedagen zijn de kinderen vrij.

Schooltijden

We werken met een vijf-gelijke-dagenmodel. Alle kinderen hebben alle dagen dezelfde lestijden: maandag t/m vrijdag voor alle groepen: 8.45 uur - 14.15 uur.