Liesbeth Smallegange over het interventietraject

In het verleden waren we op De Ommezwaai druk om reactief kinderen te corrigeren die ongewenst gedrag vertoonden. Allemaal negatieve energie. We weten dat we een aantal leerlingen overvragen door hen de hele dag in het eigen lokaal met de eigen groep, mee te laten doen. Sinds een aantal jaren pakken we dit anders aan.

Succeservaring

We kennen de kinderen die baat hebben bij een moment van ontspanning, of gerichte individuele aandacht, buiten de groep. Op vaste momenten komen 20 kinderen, verspreid over de dag/week naar ons interventietraject. Hier kunnen ze of ontspannen, of hun werk maken waarbij zij gericht oefenen met hun leerwerkhouding of ze werken aan hun gedragsdoelen. De kinderen gaan hier met plezier naartoe, altijd met het doel om daarna weer zo goed mogelijk in hun groep te functioneren. Dit werkt preventief waarbij zij succeservaringen opdoen. 


Toppers

Vanuit het Samewerkingsverband Passend Wijs wordt voor deze leerlingen een bekostigingscategorie midden afgegeven. Onze leerkracht Marjolein Appeldoorn was destijds de pionier om dit traject vorm te geven. Inmiddels staat Petra Kiewiet aan het roer, onderwijsondersteuner B. Twee toppers, die perfect inspelen op hetgeen de kinderen nodig hebben!


Erkenning

Oud collega Marjan Buenk maakt deel uit van het bestuur van het Bigotfonds. Haar viel op dat het Speciaal Onderwijs hun aandacht nauwelijks kreeg. Vandaar dat het bestuur richting De Ommezwaai hun observatie kwam doen en het gesprek voerde. Dit resulteerde in de Wansinkprijs in 2019. Door corona en de verhuizing, konden we hier vorige week pas gepaste aandacht aan besteden. Naast erkenning is er een geldbedrag van 1000 euro overgemaakt. We zijn hier superblij mee!

Liesbeth Smallegange, directeur

Liesbeth Smallegange, directeur