Wie zijn wij

Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 14 jaar met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag. Dat gedrag willen wij verstaan. We zetten ons vol enthousiasme in om hun leerproces positief te beïnvloeden. Daarom is ons onderwijs ook doorlopend in ontwikkeling. Elke dag zoeken we nieuwe kansen om leerlingen uit te dagen en te begeleiden in hun cognitieve ontwikkeling, persoonsvorming en socialisatie. We hebben een deskundig team met durf en doorzettingsvermogen dat een duidelijk doel voor ogen heeft: de ontplooiing van leerlingen tot aardige, vaardige en waardige mensen.

De school

De Ommezwaai is een school met de groepen 1 tot en met 8. Het tweejarig kleuteraanbod op deze locatie is een gezamenlijk traject met so De Vaart en so De Brouwerij. Na de kleuterperiode wordt bepaald op welke school het beste tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van de leerling. We halen aantoonbaar onderwijsrendement uit onze leerlingen. Dit doen we met een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in onze doelgroep. We scholen en trainen onze leerlingen doelgericht, zodat ze hun leerprestaties optimaliseren, hun sociale vaardigheden verbeteren en ze leren omgaan met hun talenten en beperkingen. Dit doen we vanuit een positieve houding naar leerlingen en specifieke kennis van onderwijs en gedrag.

Schoolklimaat

We gaan uit van de kwaliteiten van de leerlingen: van datgene wat ze goed doen. We respecteren leerlingen als persoon en spreken hen aan op hun gedrag. We zien het gedrag als hulpvraag aan ons. We bieden duidelijkheid, veiligheid en structuur vanuit een warm pedagogisch klimaat. Hierbij staan de begrippen rust, reinheid, regelmaat, relatie, ruimte en respect centraal. Hierop is ons handelen op school gebaseerd.

 

Leraren en begeleiders zijn altijd dicht bij leerlingen: geen kind loopt zomaar ongezien door school. Leerlingen weten elke dag wat ze kunnen verwachten. We maken het programma inzichtelijk via pictogrammen en starten iedere dag met een korte opening, waarin leerlingen aangeven hoe ze zich die dag voelen. Aan het eind van de dag evalueren we samen het verloop van de dag. Dit doen we aan de hand van de (persoonlijke) doelen die we gesteld hebben.