Vakanties, studiedagen en lestijden

 

Schooltijden

We werken met een vijf-gelijke-dagenmodel. Alle kinderen hebben alle dagen dezelfde lestijden: maandag t/m vrijdag voor alle groepen: 8.45 uur - 14.15 uur.

Vakanties 2019 - 2020

De eerste schooldag is maandag 19 augustus 2019.

Herfstvakantie

12 oktober t/m 20 oktober

Kerstvakantie

21 december t/m 5 januari

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 1 maart

Goede Vrijdag

10 april

Pasen

13 april

Meivakantie

25 april t/m 10 mei

Hemelvaart

21 en 22 mei

Pinksteren

1 juni

Zomervakantie

11 juli t/m 23 augustus 2020

Studiedagen

De kinderen hebben vijf vrije dagen in verband met studiedagen van het personeel:

  • 16 september 2019
  • 20 november 2019
  • 6 december 2019
  • 10 april 2020 (goede vrijdag)
  • 2 juni 2020

Extra vrije dagen voor de verhuizing naar de nieuwe locatie: 20 december 2019 en 6 januari 2020.

Ziekmelding

Is uw kind ziek? Bel dan vóór 8.45 uur naar school. T 026 – 365 31 00