Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van dit schooljaar is maandag 6 september 2021.

Vakanties schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie
23 oktober t/m 31 oktober
Kerstvakantie
25 december t/m 9 januari
Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 6 maart
Goede Vrijdag
15 april
Pasen
18 april
Meivakantie
25 april t/m 8 mei
Hemelvaart
26 en 27 mei
Pinksteren
6 juni

Studiedagen

vrijdag 1 oktober 2021
Maandag 29 november 2021
Maandag 6 december 2021
Vrijdag 4 februari 2022
Maandag 7 maart 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Maandag 8 juli 2022

Tijdens de studiedagen zijn de kinderen vrij.

Schooltijden

We werken met een vijf-gelijke-dagenmodel. Alle kinderen hebben alle dagen dezelfde lestijden: maandag t/m vrijdag voor alle groepen: 8.45 uur - 14.15 uur.