Therapie

Voor een beperkt aantal uren is er een creatief therapeut in dienst op onze school. Kortdurende therapie kan een bijdrage leveren aan de effectieve deelname van de leerling aan het onderwijs. Deze therapie is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van de leerling. De effecten ervan moeten in de klas zichtbaar zijn. De indicatie en behandeldoelen worden daarom ook gekoppeld aan de hulpvraag vanuit de klas. De sessies zijn kort en worden onder schooltijd in een speciale ruimte gegeven. We bieden individuele therapie en therapie in kleine groepjes aan. Voor intensieve therapeutische begeleiding verwijzen we naar buitenschoolse zorg.

Tevens kan onder schooltijd logopedie worden geboden door een logopediste van Logopedie-Plus. Hiervoor is een indicatie van de huisarts nodig.