Cultuur- en bewegingsonderwijs

Sport en cultuur nemen een belangrijke plek in binnen ons onderwijs. Wekelijks krijgen alle leerlingen gymlessen en sommige krijgen zwemlessen. Daarnaast neemt onze school jaarlijks deel aan de sportdag, die Special Heroes organiseert. 

Onze school werkt al enkele jaren samen met dit landelijke sportprogramma. Het doel hiervan is leerlingen te stimuleren meer te bewegen en hen de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een vereniging. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de leraar sport en bewegen of kijk op www.specialheroes.nl. Bewegingsonderwijs geven we in een sporthal. Busvervoer van en naar deze locatie is geregeld. Zodra wij onze nieuwe school betrekken, maken wij gebruik van de splinternieuwe sportaccommodatie naast de school.

Alle groepen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. De groepen die schoolzwemmen, krijgen een keer per week bewegingsonderwijs. Daarnaast besteden we aandacht aan kunst en cultuur. We bieden leerlingen verschillende expressieve vakken binnen school. Ook stimuleren we hen om deel te nemen aan culturele activiteiten buiten school. De culturele activiteiten verschillen per groep. De belangrijkste mogelijkheden zijn schouwburg- en theaterbezoek of een bezoek aan een museum in het kader van onze deelname aan Pr8Cultuur in Arnhem.