Begeleiding in de klas

Wij werken met een multidisciplinair team. Een onderwijsassistent staat de leraar regelmatig bij in het didactische en pedagogisch proces. Iedere dag is er een achterwacht aanwezig. De achterwacht ondersteunt onderwijsassistenten en leraren bij het invullen van de pedagogische behoeften van de leerlingen. Concreet betekent dit dat hij een groep overneemt, zodat de leraar samen met de leerling het conflict kan oplossen en het contact kan herstellen, of dat hij een rol speelt bij het de-escaleren van gedrag.

Effectief meedoen aan het onderwijs is niet voor al onze leerlingen vanzelfsprekend. Als iets het kind belemmert om mee te doen, bieden we ondersteuning. De Commissie van Begeleiding beslist of een leerling in aanmerking komt voor een vorm van therapie. Vaak gaat het om kortdurende therapie, soms om groepstherapie. Het aanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces. Ook de intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Zij hebben hiervoor onder andere contact met leerlingen, leraren en ouders.