Studiedag 29 november uitgesteld

In verband met de huidige ontwikkelingen en maatregelen en wijsheid rondom corona, vervalt De Studiedag van De Onderwijsspecialisten op maandag 29 november aanstaande.
Deze Studiedag is een tweejaarlijks event voor alle medewerkers van de 26 scholen van de Onderwijsspecialisten te houden op Papendal. De opzet was al om de dag in tweeën te verdelen maar dan nog komen er ongeveer2x 800 medewerkers bijeen.
Gisteren is besloten deze studiedag te verschuiven naar het voorjaar van 2022.
Concreet betekent dit dat uw kind op maandag 29 november gewoon onderwijs volgt op De Ommezwaai. In het voorjaar wordt een studiedag ingelast.
Onze eerstvolgende studiedag op de Ommezwaai is dan maandag 6 december 2021.
Wij informeren ook het leerlingenvervoer over deze verandering.
Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben!