Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ommezwaai
  Doorwerthlaan 2
  6825 EX Arnhem
  T 026 - 365 31 00
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouders

 • We vinden het erg belangrijk dat we samen met de ouders optrekken. We zijn immers met elkaar verantwoordelijk voor de goede ontwikkeling van het kind.

We zoeken daarom op verschillende momenten en manieren contact met u.
We hebben een aantal vaste contactmomenten:

 • het kennismakingsbezoek van u en uw kind
 • informatieavonden aan het begin van het schooljaar
 • bespreking en ondertekening van de handelingsplanning (het Ontwikkelingsperspectief, het groepsplan en eventueel het individueel Handelingsplan); 
 • bespreking van het rapport
 • schooladvies bij het verlaten van de school
 • kijkavond
 • inloophalfuurtjes
 • open podia

Ouderhulp

We organiseren jaarlijks activiteiten waarbij we ouderhulp vragen. Bijvoorbeeld bij de voorbereidingen voor het sinterklaasfeest, kerst, de paaslunch, het Nationaal Schoolontbijt en de trapvaardigheidstest.

Evenementen

Bij verschillende activiteiten, zoals bij open podia, bij projecten en bij sporttoernooien, is het voor de leerlingen leuk dat hun ouders komen kijken.
U wordt hiervoor via de nieuwsbrieven en de website uitgenodigd.

Dagelijks contact

Soms is het bij onze leerlingen nodig dat er vaker contact is tussen ouders en de leraar. Dit regelen we samen. Bijvoorbeeld door een regelmatig belmoment.

Schoolmaatschappelijk werk

Onze schoolmaatschappelijk werkster heeft veel contact met ouders, onder meer via de oudercontactavonden. Met vragen en problemen kunt u
bij haar terecht:
 
Ingrid Salemink
Doorwerthlaan T 026 - 365 31 00 
Reigerstraat T 026 - 445 03 30
ingrid.salemink@schooldeommezwaai.nl

​ ​

Ouders

:

Help (nieuw venster)