Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ommezwaai
  Doorwerthlaan 2
  6825 EX Arnhem
  T 026 - 365 31 00
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

financieel

Ouderbijdrage

Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden. De school beheert deze bijdragen en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. De hoogte van de bijdrage is € 25,-. U bent niet verplicht de bijdrage te betalen. Wanneer u hiervan afziet, heeft dit geen consequenties voor de deelname van uw kind.

De kosten van de schoolreis en de afsluitende activiteiten voor groep 8 en de kopklas worden jaarlijks vastgesteld. Dit was in schooljaar 2013-2014 € 35,- voor de schoolreis en €75,- voor het meerdaagse schoolkamp. Dit bedrag is in termijnen te betalen.

U bent niet verplicht de bijdrage te betalen. We gaan dan graag met u in gesprek over een alternatief voor uw kind. Als u een Arnhemcard heeft, kunt u die ook gebruiken voor de ouderbijdrage.​

Praktisch

:

Help (nieuw venster)