Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ommezwaai
  Doorwerthlaan 2
  6825 EX Arnhem
  T 026 - 365 31 00
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ziekte en verzuim

Ziekmelding

Is uw kind ziek? Bel dan vóór 9.00 uur naar de school.

Doorwerthlaan T 026 - 365 31 00

Schoolverzuim
We willen graag weten waar de leerlingen zijn. Als een leerling niet op school is en we hebben geen bericht ontvangen, nemen wij contact op met thuis.

Bezoeken aan bijvoorbeeld huisarts, tandarts, orthodontist moeten zo veel mogelijk buiten de schooltijd afgesproken worden. Verzuim van een hele dag voor dit soort afspraken is niet geoorloofd.
 
Er kunnen ook andere redenen zijn, waardoor een leerling niet op school kan komen (bijvoorbeeld familieomstandigheden). Wij vragen u dit tijdig aan de leraar door te geven. Verlof buiten de school-vakanties staat de Leerplichtwet niet toe. Alleen in bepaalde situaties mag de directie van de school verlof toekennen. U kunt hiervoor een aanvraag bij de directie doen.
 
De leraar houdt een presentielijst bij van zijn eigen groep. De ambtenaren van leerplichtzaken krijgen regelmatig een overzicht van de tijden dat de leerling de school niet bezocht heeft.

Vrijstellingen 

In sommige gevallen kan uw zoon of dochter niet het volledige aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen.
U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of op het moment waarop uw kind naar school gaat, te bespreken met de teamleider of schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstelling kunt u terecht bij de schoolleiding.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)