Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Ons Onderwijs

  • Met onze naam De Ommezwaai willen we uitdragen waar wij als school voor staan: een positieve wending bewerkstelligen in het onderwijsleerproces van uw kind – onze leerling. We geven onderwijs georganiseerd in 5 gelijke lesdagen voor alle kinderen. Ons onderwijsaanbod is in ontwikkeling. Ons onderwijs richt zich op de ontwikkeling van uw kind tot aardige, vaardige en waardige mensen. We noemen dit Wonderwijs. We besteden aandacht aan de cognitieve ontwikkeling, de persoonsvorming en de socialisatie van onze leerlingen.

Onze School

De Ommezwaai is een school voor speciaal onderwijs, met de groepen 1 tot en met 8 en een kopklas. We halen aantoonbaar onderwijsrendement uit onze leerlingen. Dit doen we met een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in onze doelgroep. We scholen en trainen onze leerlingen doelgericht, zodat ze hun leerprestaties optimaliseren, hun sociale vaardigheden verbeteren en ze leren omgaan met hun talenten en beperkingen. Dit doen we vanuit een positieve houding naar leerlingen en specifieke kennis van onderwijs en gedrag.

Schoolklimaat

We gaan uit van de kwaliteiten van de leerlingen: van datgene wat ze goed doen. We respecteren leerlingen als persoon en spreken ze aan op hun gedrag. We zien het gedrag als hulpvraag aan ons. We bieden duidelijkheid, veiligheid en structuur vanuit een warm pedagogisch klimaat. Hierbij staan de begrippen rust, reinheid, regelmaat, relatie, ruimte en respect centraal. Hierop is ons handelen op school gebaseerd. Leraren en begeleiders zijn altijd dicht bij leerlingen: geen kind loopt zomaar ongezien door school. Leerlingen weten elke dag wat ze kunnen verwachten. We maken het programma inzichtelijk via pictogrammen en starten iedere dag met een korte opening, waarin leerlingen aangeven hoe ze zich die dag voelen. In de hele school werken we met een passend beloningssysteem om gewenst gedrag te visualiseren. Door deze randvoorwaarden kunnen leerlingen optimaal van het onderwijs profiteren.

Wonderwijs

Schooljaar 2016-2017 zijn we begonnen met het werken volgens een nieuw onderwijsconcept: Wonderwijs. Wij willen onze leerlingen tot aardige, vaardige en waardige (jonge) mensen ontwikkelen. Wij menen dat dit vaardigheden en/of waarden zijn die later van doorslaggevend belang kunnen zijn voor het kunnen functioneren in de maatschappij.
We doen dit door bij de start van de dag ruim stil te staan bij hoe de leerling erbij zit. Door dit gevoel te bespreken voorkom je namelijk al veel ongewenst gedrag en kunnen de medeleerlingen een 'aardige' rol vervullen, door diegene die zich niet zo fijn voelt te helpen. Daarnaast heeft iedere klas 2x er week een lange lunch, waarbij de tafel gedekt wordt en er ruimte is voor een gesprek onder elkaar.
Daarnaast wordt er regelmatig bewogen in en om de klas, tijdens en na de lessen. Bewegen is ook voor kinderen erg belangrijk, niet allen tegen obesitas, maar ook als zogenaamde zuurstof voor de hersenen. Dagelijks 20 minuten flink bewegen zorgt namelijk voor een groei van de executieve functies van de hersenen. En die zijn van essentieel belang om te kunnen leren.
Ook halen we regelmatig mensen van buiten school de klas is of doen wij iets voor de mensen buiten school. Dit om de waardigheid van onze leerlingen te vergroten.

Grondslag

Onze school is een algemeen bijzondere school. We​ gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Ouders, leerlingen en teamleden met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen ontmoeten elkaar met respect voor elkaars levens- en maatschappijbeschouwing.

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)