Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Overgang voortgezet onderwijs

Uitstroomperspectief

Na groep 8 verlaten de leerlingen onze school naar het vervolgonderwijs. We geven hiervoor vanuit de school een onderbouwd advies, gericht op het niveau van uitstroom. Onze leerlingen stromen uit naar het vmbo Basis-beroepsgerichte Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg en Theoretische leerweg en de havo. Ze doen dit zowel naar het regulier voortgezet onderwijs als naar het voortgezet speciaal onderwijs.
Om tot dit advies te komen doorlopen we een zorgvuldig traject waarin we u en uw kind meenemen.

Advies

De start van dit traject is het klassikale schoolverlatersonderzoek in november. Dit onderzoek bestaat uit een schoolvragenlijst (SVL), de Nederlandse persoonlijkheidsvragenlijst voor junioren (NPV-J) en de Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau (NIO). De Commissie van Begeleiding en de leraar geven een passend advies op basis van het schoolverlatersonderzoek, de eerdere resultaten uit het leerlingvolgsysteem, de werkhouding, taakopvatting, en de mogelijkheden en beperkingen van de leerling. Dit advies is altijd geformuleerd vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling. Daarna vinden de (voorlopige) adviesgesprekken met de ouders plaats, voordat de kinderen de Cito-toets (Cito-Eindtoets of Cito-Niveautoets) maken. 

Kennismaken met het vervolgonderwijs

De leerlingen volgen in het najaar minilessen binnen de afdeling voortgezet onderwijs van onze eigen organisatie: het Briant College. Vóór 1 april moeten de leerlingen zijn aangemeld op het voortgezet (speciaal) onderwijs. Dat is de uiterste datum van de voorrangsplaatsing op onze vso-afdeling. Daarna stellen deze afdelingen hun deuren open voor leerlingen vanuit andere organisaties.
 

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)