Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Leerlingenzorg

  • Effectief meedoen aan het onderwijs is niet voor al onze leerlingen vanzelfsprekend. Als iets het kind belemmert om mee te doen, bieden we ondersteuning.

Zorg en coördinatie

De Commissie van Begeleiding beslist of een leerling in aanmerking komt voor een vorm van therapie. Vaak gaat het om kortdurende therapie, soms om groepstherapie. Het aanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Interne begeleiding

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Zij heeft hiervoor onder andere contact met leerlingen, leraren en ouders.

Therapie

Kortdurende therapie kan een bijdrage leveren aan de effectieve deelname van de leerling aan het onderwijs. Deze therapie is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van de leerling. De effecten ervan moeten in de klas zichtbaar zijn. De indicatie en behandeldoelen worden daarom ook gekoppeld aan de hulpvraag vanuit de klas. We bieden therapie op het gebied van cognitie (denken en gedrag), communicatie, bewegen en creativiteit. De sessies zijn kort en worden onder schooltijd in een speciale ruimte gegeven. We bieden individuele therapie en therapie in kleine groepjes aan. Voor intensieve therapeutische begeleiding verwijzen we naar buitenschoolse zorg.

Therapie: bewegen

De kinderfysiotherapeut leert de leerlingen beter met hun lichaam om te gaan, zodat ze met meer zelfvertrouwen op school kunnen functioneren. Fysiotherapie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor leerlingen die onzeker zijn over hun eigen lichaam en niet veel begrijpen van lichaamstaal, leerlingen met een motorische achterstand of leerlingen met problemen in de gedragsregulering.

Therapie: creativiteit

Onze creatief therapeuten leggen met creatieve therapie de nadruk op doen en ervaren. Als praten over gevoelens en gedrag moeilijk is, kan met kleur en materialen uiting gegeven worden aan gevoelens. Het kind oefent en experimenteert aan de hand van diverse materialen en gereedschappen met nieuwe ervaringen en nieuw gedrag. Afhankelijk van het doel van de therapie leert het kind omgaan met zijn problemen, ontwikkelt zelfvertrouwen of vergroot zijn handelingsvaardigheden.

Therapie: communicatie

De logopedist werkt aan het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van de leerling. De logopedist doet logopedisch onderzoek, observeert, behandelt kortdurend en evalueert. De logopedist adviseert de leraar over hoe de nieuwe vaardigheden van de leerlingen direct gekoppeld kunnen worden aan de situaties in de klas.

Therapie: cognitie

De GZ-psycholoog richt zich met (cognitieve) gedragstherapie op het wijzigen van gedragspatronen en de manier van denken van een kind, zodat de ernst van de emotionele problematiek afneemt en uiteindelijk verdwijnt. Het gaat dan bijvoorbeeld om angst, dwang, agressie en depressie.

Arrangementen

Wij bieden verschillende arrangementen op locatie. Zo verzorgen we crisisplaatsing van leerlingen bij handelingsverlegenheid van de basisschool. Ook bieden we een interventietraject voor leerlingen die over onvoldoende vaardigheden beschikken om de hele dag in de groep te functioneren.​

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)