Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden

Commissie van Begeleiding

  • Onze school heeft een Commissie van Begeleiding (CvB).

Deze commissie adviseert over plaatsing, begeleiding, herindicering en doorverwijzing van de leerling. Ook stelt de commissie het Ontwikkelingsperspectief vast voordat dit met de ouders besproken wordt.

De Commissie van Begeleiding bestaat uit: de directeur of teamleider, een intern begeleider, GZ-psycholoog/orthopedagoog en een maatschappelijk werker. De schoolarts sluit twee keer per jaar aan. De commissie komt één keer in de twee à drie weken bij elkaar.

Deze Commissie bepaalt in samenspraak met de leraar of kortdurende therapie gewenst is op school. Deze therapie wordt vormgegeven vanuit de invalshoeken communicatie (logopedie), bewegen (fysiotherapie), creativiteit (creatieve therapie) en cognitie (cognitieve therapie).

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)