Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Vaktherapie

  • Effectief meedoen aan het onderwijs is niet voor al onze leerlingen vanzelfsprekend. Als een kind belemmerd wordt om mee te doen, bieden we ondersteuning.

Vaktherapie is onderdeel van ons zorgaanbod en sluit aan bij de doelen van de school: de effectieve deelname van de leerling aan het onderwijs. Vaktherapie is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en de effecten moeten in de klas zichtbaar zijn. De indicatie en behandeldoelen worden gekoppeld aan de hulpvraag vanuit de klas. We bieden vaktherapie op het gebied van cognitie (denken en gedrag), communicatie, bewegen en creativiteit. De sessies zijn kort en worden onder schooltijd in een speciale ruimte gegeven. Er wordt zowel individuele therapie als therapie in kleine groepjes aangeboden. Voor intensieve therapeutische begeleiding verwijzen we naar buitenschoolse zorg. De Commissie van Begeleiding beslist of een kind in aanmerking komt voor een vorm van kortdurende therapie.

Therapie vanuit de invalshoek bewegen

De kinderfysiotherapeut leert de leerlingen beter met hun lichaam om te gaan, zodat ze daardoor met meer zelfvertrouwen op school kunnen functioneren. Fysiotherapie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor:
  • leerlingen die onzeker zijn over hun eigen lichaam en niet veel begrijpen van lichaamstaal
  • leerlingen met een motorische achterstand
  • leerlingen met problemen in de gedragsregulering

Deze therapie wordt één dag per week op school aangeboden.

Therapie vanuit de invalshoek creativiteit

Onze creatief therapeuten leggen met creatieve therapie de nadruk op doen en ervaren. Als praten over gevoelens en gedrag moeilijk is, kan met kleur en materialen uiting gegeven worden aan gevoelens. Het kind oefent en experimenteert aan de hand van diverse materialen bijvoorbeeld papier (kreukt, snijdt) gips (breekbaar) en gereedschappen als penseel of grote kwast met nieuwe ervaringen en nieuw gedrag. Afhankelijk van het doel van de therapie leert het kind omgaan met zijn problemen, ontwikkelt zelfvertrouwen en vergroot zijn handelingsvaardigheden. Deze therapie wordt één dag per week aangeboden.

Therapie vanuit de invalshoek communicatie

De logopedist werkt aan het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van de leerling. De logopedist doet logopedisch onderzoek, observeert, behandelt kortdurend en evalueert. De logopedist adviseert de leraar hoe de nieuwe vaardigheden van de leerlingen direct gekoppeld kunnen worden aan de situaties in de klas. Deze therapie wordt één dag per week aangeboden.

Therapie vanuit de invalshoek cognitie (denken en gedrag)

De GZ-psycholoog richt zich met (cognitieve) gedragstherapie op het wijzigen van gedragspatronen en de manier van denken van een kind, zodat de ernst van de emotionele problematiek afneemt en uiteindelijk verdwijnt. Het gaat dan bijvoorbeeld om angst, dwang, agressie, en depressie. Op de locatie Reigerstraat wordt de Rots en Watertraining aangeboden.

 

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)