Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Leerlingvolgsysteem

  • Toetsing en evaluatie Van elke leerling stellen we in het ontwikkelings-perspectiefplan vast wat zijn doelen zijn. In het groepsplan, het individueel handelingsplan en de leerroutes beschrijven we hoe we die doelen kunnen halen. Om te beoordelen of we hierbij op schema liggen of aanpassingen moeten doen, hebben we een systeem van toetsing en evaluatie. Hierbij gebruiken we de Cito-toetsen voor speciale leerlingen, methodegebonden toetsen, het leerlingvolgsysteem en de leerlingbespreking.
De Cito-toetsen worden elk jaar rond januari/februari en mei/juni afgenomen in de groepen 3 tot en met 8 en de kopklas. We zijn recent ook gestart met de invoering van Cito-toetsen in de kleutergroep. Met onze schoolverlaters nemen we deel aan de landelijke Cito-Eindtoets.​

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)