Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

groep 3 t/m 8

  • Onderwijsprogramma Ons onderwijs is gericht op het halen van een diploma. De leerstof neemt daarom een centrale plaats in. Daarnaast werken we aan het vergroten van sociale vaardigheden en het leren omgaan met talenten en belemmeringen in gedrag.

Leerstof

We willen elke leerling individueel recht doen en zo goed mogelijk onderwijs op maat bieden. Daarom hebben we het leerstofaanbod opgedeeld in leerlijnen: kleine stapjes in de leerstof. Hierdoor kunnen we goed aangeven welke stof de leerling op dat moment moet oefenen. We bieden de volgende hoofdvakken: rekenen, taal, voorbereidend lezen (taal- en leesontwikkeling voor jonge leerlingen), aanvankelijk lezen (voor beginnende lezers), voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, spelling en wereldoriëntatie. We doen dit met behulp van moderne ICT-middelen, zoals smartboards, iPads en sociale media.

Leren leren

Onze leerlingen hebben door hun problematiek veel moeite met werkhoudingsaspecten zoals plannen, doorwerken en omgaan met uitgestelde aandacht. Daarom hebben we een tweedeling in de leerlijn gemaakt. Een leerlijn is gericht op leerlingen die uitstromen naar het vmbo basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg. De andere leerlijn is gericht op leerlingen die uitstromen naar vmbo theoretische leerweg of havo. Alle leerlingen oefenen deze vaardigheden in lessituaties.​

Indeling

:

Help (nieuw venster)