Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Veilig op school

  • Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt op onze school, want leerlingen hebben een klimaat van geborgenheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen.
Preventie en respect voor andermans spullen, geloof, afkomst en overtuiging staan hierin centraal. Om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te garanderen, bieden we begrenzing waar dat nodig is.

Protocol Veilig op school

Om een veilig schoolklimaat te realiseren heeft het bestuur van onze school richtlijnen vastgelegd in het protocol Veilig op school. Hierin staat hoe we in de verschillende situaties van grensoverschrijdend gedrag moeten handelen. Dit protocol ligt bij onze administratie ter inzage.

Onderzoek Leer-werkklimaat Peer van der Helm

Veiligheid is de basis om tot leren te komen. Als je je niet veilig voelt in de klas, ben je met van alles bezig, maar niet met leren. Dit heeft lector Peer van der Helm, van de Hogeschool Leiden, ons wel geleerd in de afgelopen twee jaar dat we met hem samenwerken. Daarom worden er 3x per jaar onderzoeken afgenomen van leerlingen en observaties gedaan naar het klimaat in de klas en naar het zogenaamde disruptief (anti-sociaal) gedrag. 
Uit alle metingen blijkt dat er sprake is van veel disruptief gedrag bij onze leerlingen, maar door de nabijheid en het adequate handelen van de leerkracht en onderwijsassistent, voelen de leerlingen zich wel veilig. En wordt er wel geleerd.
In het Zwaailicht wordt regelmatig een terugkoppeling gegeven van een onderzoek.  

MIKS

Betere communicatie over problemen en het voorkomen van conflicten. Dat is de kern van MIKS, een vermenging van het oude FACT en van de Meester in de Klas (MIK), wat gekoppeld is aan de werkwijze​ van van der Helm. 
Onze locatie heeft een aantal speciaal opgeleide personeelsleden, trainers, die de overige teamleden trainen in het voorkomen van escalaties. Elke ochtend en middag houden de trainers een gezamenlijke opening en afsluiting voor alle personeelsleden. Samen wordt besproken wat de verwachtingen zijn van de dag, of (’s middags) wat er voorgevallen is en hoe daar –indien gewenst-verbetering in aan te brengen is. Daarnaast is er 5x per jaar een intervisiebijeenkomst waar dieper op het omgaan met gedragsproblemen wordt ingegaan.
 

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)