Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Verzekeringen

Verzekering door school

Voor onze leerlingen hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan. De verzekering dekt dus geen materiële schade of vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering. De verzekering is van toepassing tijdens:
  • het verblijf in het schoolgebouw en op het schoolterrein, vanaf één uur voor het begin van de schooltijd tot één uur na het einde van de schooltijd
  • de zwem- en gymlessen onder gediplomeerd toezicht
  • excursies, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel.

Eventuele schade geeft u zo spoedig mogelijk door bij de administratie van de school. Schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden.

Verzekering door ouders

De schoolverzekering dekt geen materiële schade of vermissing van materialen. Ook het dragen van een bril en/of hulpstukken is op eigen risico.
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Daarom is het belangrijk dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Schade

Als een leerling een eigendom van de school beschadigt, verhalen we de kosten op de ouders. Dit geldt ook voor boeken die we in bruikleen hebben gegeven.

 

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)