Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Klachtenregeling

  • Het kan voorkomen dat er een verschil van mening of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders enerzijds en de school anderzijds.

Wij willen hierover met u in gesprek gaan om tot een goede oplossing te komen. Hier hebben we de volgende afspraken over gemaakt:

1 Wanneer er sprake is van een irritatie of een andere vorm van ongenoegen over de gang van zaken rond uw kind, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de leraar van uw kind bespreken.

2 Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen of dat het probleem niet is opgelost, dan is de interne contactpersoon of de teamleider/directeur de eerst aangewezene om hierover met u in gesprek te treden.

Doorwerthlaan
Ronald Denters
T 026-365 31 00
 
3 Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten: T   026-353 74 80
 
4 Bij klachten van algemene aard waar u niet met de school uitkomt kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs: T 030-280 95 90

Landelijke klachtencommissie Onderwijs

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191 3508 AD Utrecht
T 030 - 280 95 90
F 030 – 280 95 91

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)