Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Gedragsregels

Grensoverschrijdend gedrag

Op onze locatie zijn vaste basisregels, zoals: we hebben respect voor elkaar en voor elkaars spullen. Deze basisregel zorgt ervoor dat iedereen zich op onze school veilig kan voelen. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt er ingegrepen. De school hanteert hiervoor de time-outmaatregel. Dit betekent dat een leerling uit de conflictsituatie wordt gehaald en dat er in een (een-op-een) gesprek wordt gezocht naar een oplossing voor het probleem. De time-out is altijd kortdurend en niet als straf bedoeld.
 
Wanneer een leerling een gevaar vormt voor anderen of voor zichzelf, is het soms nodig hem vast te pakken. Dit gebeurt op een pedagogisch verantwoorde manier en is vastgelegd in het protocol Fysiek Ingrijpen. Als er fysiek is ingegrepen, neemt de leraar contact met de ouders op. Het doel van de time-out en het ingrijpen van leraren in conflictsituaties is om de leerling en zijn omgeving te beschermen en veiligheid te bieden.
 
Als een leerling fors grensoverschrijdend gedrag vertoont, krijgt de leerling een externe time-out. Dit betekent dat hij de volgende dag niet welkom op school is. Deze dag wordt op school gebruikt om ons te bezinnen op de vervolgaanpak. Na een gesprek en hernieuwde afspraken met ouders en vaak ook met de betreffende leerling, mag hij weer naar school komen. Uiteraard gebeurt dit alles in overleg met u.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)