Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Overig personeel

Achterwacht

Vijf dagen per week is er een achterwacht aanwezig. De achterwacht ondersteunt leraren en onderwijsassistenten bij de pedagogische behoeften van de leerlingen. Concreet betekent dit dat hij een groep overneemt zodat de leraar samen met de leerling het conflict kan oplossen en het contact kan herstellen, of speelt hij een rol bij het de-escaleren van gedrag.

Vakleraar bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt gegeven door de vakleraar. De leraar is bij deze les aanwezig en verleent waar nodig assistentie.

Intake-functionaris

Neelke van Kessel
M: 06 44827891
werkdagen: dinsdag en woensdag

Intern begeleider

Marloes van Zwieten
Alfred van Bergen

GZ-psycholoog/gedragstherapeute

Rita van Rens
T 026 - 365 31 00
 

School Maatschappelijk Werker

Ingrid Salemink
T 026 -365 31 00

Het team

:

Help (nieuw venster)