Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Uitgangspunten

  • Ons doel is de leerlingen als vaardige, aardige en waardige mensen de school te laten doorlopen. Wij richten ons op het ontwikkelen van de cognitie, de persoonsvorming en de socialisatie. Onze leerlingen stromen uit naar diplomagericht onderwijs.

De Ommezwaai is een school voor speciaal onderwijs, met de groepen 1 tot en met 8. We halen aantoonbaar onderwijsrendement uit onze leerlingen. Dit doen we met een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in onze doelgroep.

 

We scholen en trainen onze leerlingen doelgericht, zodat ze hun leerprestaties optimaliseren, hun sociale vaardigheden verbeteren en ze leren omgaan met hun talenten en beperkingen. Dit doen we vanuit een positieve houding naar leerlingen en specifieke kennis van onderwijs en gedrag.

 

Schoolklimaat

We gaan uit van de kwaliteiten van de leerlingen: van datgene wat ze goed doen. We respecteren leerlingen als persoon en spreken hen aan op hun gedrag. We zien het gedrag als hulpvraag aan ons. We bieden duidelijkheid, veiligheid en structuur vanuit een warm pedagogisch klimaat. Hierbij staan de begrippen rust, reinheid, regelmaat, relatie, ruimte en respect centraal. Hierop is ons handelen op school gebaseerd.

 

Leraren en begeleiders zijn altijd dicht bij leerlingen: geen kind loopt zomaar ongezien door school. Leerlingen weten elke dag wat ze kunnen verwachten. We maken het programma inzichtelijk via pictogrammen en starten iedere dag met een korte opening, waarin leerlingen aangeven hoe ze zich die dag voelen. Aan het eind van de dag evalueren we samen het verloop van de dag. Dit doen we aan de hand van de (persoonlijke) doelen die we gesteld hebben.

In de hele school werken we met een passend beloningssysteem om gewenst gedrag te visualiseren. Door deze randvoorwaarden kunnen leerlingen optimaal van het onderwijs profiteren.

 

Grondslag

Onze school is een algemeen bijzondere school. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Ouders, leerlingen en teamleden met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen ontmoeten elkaar met respect voor elkaars levens- en maatschappijbeschouwing.

 


​ ​

De School

:

Help (nieuw venster)